Din integritet

Din privata integritet är väldigt viktig för oss och vi ser på denna fråga med största allvar. Alla personuppgifter vi måste ha i förvar om dig behandlas konfidentiellt. Du kan vara säker på att vi gör allt för att skydda dig.

Avanza Bank ("Avanza") har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse. Finansinspektionen har gjort en grundlig kontroll av vår verksamhet och vi lämnar kontinuerligt information till Finansinspektionen om verksamheten.

Av nödvändighet måste Avanza förvara personuppgifter om våra kunder och medlemmar. Vi har tillstånd från Datainspektionen att förvara personuppgifter (PuL). Det är information som vi behöver ha tillgång till för att kunna uppfylla våra åtaganden i de avtal vi ingått med dig och för att kunna ge dig den service du förväntar dig.


Ovan nämnda information består av olika delar. Det är adress- och personuppgifter samt uppgifter om hur du eventuellt valt att visa information på vår sajt. För kunder har vi även finansiell och tillhörande information av kontokaraktär. De uppgifter vi förvarar har avlämnats medvetet och frivilligt. Inga övriga personliga uppgifter samlas in för förvaring. Vi samlar inte in några personuppgifter alls för besökare som varken är kunder eller medlemmar.

Ibland gör vi användarundersökningar av mer generell eller specifik karaktär. Dessa undersökningar är alltid frivilliga och det framgår alltid hur de avlämnade uppgifterna kommer behandlas.

Den information vi har om dig som kund och medlem är nödvändig för att du ska kunna använda Avanzas tjänster som avsett, samt för att vi ska kunna kommunicera med dig och informera dig om saker som har betydelse för dig. Vi säljer inte information om kunder, medlemmar eller övriga användare till någon tredje part.

Avanza kommunicerar enligt lagar och regler i vissa fall information med myndigheter. Vi är till exempel ålagda att lämna ut uppgifter om våra kunder till skattemyndigheten.

Ibland anser vi det vara till förmån för våra kunder och medlemmar att samarbeta med andra aktörer genom olika erbjudanden.

All kommunikation till och från Avanza, som innehåller personlig konto- och lösenordsinformation krypteras innan den sänds över Internet för att säkerställa att ingen obehörig får tillgång till informationen. Registreringsprocessen sker över en krypterad förbindelse, liksom all senare inloggning. All kontoinformation är placerad på säkra och krypterade avdelningar på vår sajt. Ingen obehörig kan därför komma åt information om ditt konto. Vid inloggning verifieras du genom ett unikt användarnamn och lösenord som du använder på Avanzas sajt.

Avanza samarbetar med ett antal olika innehållsleverantörer för att förse dig med finansinformation och verktyg. Vi anger länkar till andra sajter, till exempel de olika börsföretagens sajter. Företag annonserar och informerar på Avanzas sajt genom banners och dylikt. Avanza garanterar inte att dessa företag har Privacy Statements av motsvarande slag.