Obligationer

Visar 4520 av 4520
Rensa filtrering
Obligation Typ +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
1317ACHEALTH Aktieindexobligation 0,00 - - 113,700 - - 0 16:15:00
1323ACBANK Aktieindexobligation 0,00 - - - - - 0 16:15:00
1508C Aktieindexobligation 0,00 - - 106,910 - - 0 16:15:00
1610BKHGK Obligation 0,00 - - - - - 0 16:15:00
1610DKEHY Obligation 0,00 - - 99,93 - - 0 16:15:00
1612BTWUSA Obligation 0,00 - - - - - 0 16:15:00
1612CKEUHY Obligation 0,00 - - 98,70 - - 0 16:15:00
1701iTWUKX Obligation 0,00 - - - - - 0 16:15:00
2865 GTM SGI Aktieindexobligation 0,00 - - 79,300 - - 0 16:15:00
2870 GTM SGI Aktieindexobligation 0,00 - - 99,120 - - 0 16:15:00
45145_GSI Aktieindexobligation 0,00 - - 68,000 - - 0 16:15:01
5Y SEK PWOAC Aktieindexobligation 0,00 - - - - - 0 16:15:00
5Y SEK WOAC Aktieindexobligation 0,00 - - - - - 0 16:15:00
5YQWOAC Aktieindexobligation 0,00 - - - - - 0 16:15:00
ABACEU20D SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 97,900 - - 0 16:15:01
ABACGLO20C2 SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 97,600 - - 0 16:15:01
ABACSVE19L SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 70,000 - - 0 16:15:01
ABAFRI18I1 SWE Aktieindexobligation 5,37 - - 123,600 123,600 123,600 50 000 16:15:02
ABASIEN9E SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 108,900 - - 0 16:15:02
ABEFSTG19J SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 112,200 - - 0 16:15:01
ABEUBANK9C SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 92,000 - - 0 16:15:02
ABEURALP9D SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 119,800 - - 0 16:15:02
ABEUV18D SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 191,700 - - 0 16:15:03
ABEUV18E SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 178,000 - - 0 16:15:02
ABEUV18F SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 180,700 - - 0 16:15:02
ABEUV18H SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 165,700 - - 0 16:15:02
ABEUV18I SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 155,000 - - 0 16:15:02
ABEUV18L SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 144,600 - - 0 16:15:02
ABEUV19B SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 135,500 - - 0 16:15:02
ABINF17L SWE Aktieindexobligation 0,50 - - 142,100 142,100 142,100 25 000 16:15:02

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.