Obligationer

Visar 4699 av 4699
Rensa filtrering
Obligation Typ +/- % Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
1508C Aktieindexobligation 0,00 - - 107,430 - - 0 16:15:02
2865 GTM SGI Aktieindexobligation 0,00 - - 61,140 - - 0 16:15:03
45145_GSI Aktieindexobligation 0,00 - - 94,900 - - 0 16:15:01
5Y SEK PWOAC Aktieindexobligation 0,00 - - - - - 0 16:15:03
5Y SEK WOAC Aktieindexobligation 0,00 - - 100,700 - - 0 16:15:03
5Y_SEK_01 Aktieindexobligation 0,00 - - 100,380 - - 0 16:15:03
5Y_SEK_02 Aktieindexobligation 0,00 - - - - - 0 16:15:03
5Y_SEK_03 Aktieindexobligation 0,00 - - - - - 0 16:15:03
5Y_SEK_BOOSTER Aktieindexobligation 0,00 - - - - - 0 16:15:03
5YQ_SEK_WOPAC Aktieindexobligation 0,00 - - - - - 0 16:15:03
5YQWOAC Aktieindexobligation 0,00 - - - - - 0 16:15:03
ABACEU20D SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 97,900 - - 0 16:15:02
ABACGLO20C2 SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 102,800 - - 0 16:15:01
ABACSVE19L SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 40,300 - - 0 16:15:01
ABAFRI18I1 SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 144,000 - - 0 16:15:00
ABASIEN9E SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 123,600 - - 0 16:15:00
ABEFSTG19J SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 113,300 - - 0 16:15:01
ABEUBANK9C SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 93,300 - - 0 16:15:00
ABEURALP9D SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 118,600 - - 0 16:15:00
ABEUV18D SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 198,900 - - 0 16:15:00
ABEUV18E SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 184,400 - - 0 16:15:00
ABEUV18F SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 196,800 - - 0 16:15:00
ABEUV18H SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 171,800 - - 0 16:15:00
ABEUV18I SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 171,300 - - 0 16:15:00
ABEUV18L SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 136,600 - - 0 16:15:00
ABEUV19B SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 136,100 - - 0 16:15:00
ABFAST 001 Obligation - - - - - - - -
ABHH 01 Obligation - - - - - - - -
ABINF18J SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 170,400 - - 0 16:15:00
ABINF18K SWE Aktieindexobligation 0,00 - - 162,000 - - 0 16:15:00

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.