Räntebevis

Räntebevisen har ett eget kortnamn på börsen. Exempel: RB AVON N eller FRB AVON N. RB står för räntebevis och FRB för fasträntebevis. AVON visar att beviset är kopplat till bolaget Avon. N talar om att räntebeviset är utgivet av Nordea. Se Detaljerad information för bolagsinformation och slutliga villkor.

Ränteutbetalningen sker kvartalsvis vid följande datum: 20 mars, 20 juni, 20 september och 20 december. För fasträntebevis sker ränteutbetalningen 20 januari, 20 april, 20 juli och 20 oktober.

Köpkurs

Den kurs till vilken du kan sälja räntebeviset. Köpkursen avläses som en procentsats utav det nominella beloppet, en köpkurs på 95,000 betyder alltså att du kan sälja ett räntebevis eller fasträntebevis för 9 500 givet att ingen kredithändelse skett och att nominella beloppet därmed är 10 000.

Säljkurs

Den kurs till vilken du kan köpa räntebeviset eller fasträntebeviset, även säljkursen anges som en procentsats utav det nominella beloppet.

Senast betalt

Aktuell säljkurs vid senaste transaktionen.

Handelspost

Det nominella beloppet. Alla bevis utgivna av Nordea handlas i poster om 10 000 kronor.

Nästa kupong %

Kupongen är uttryckt som ränta per år och är den faktiska räntan du får, avgiften är redan avdragen då beviset ges ut. Kupongen är baserad på det nominella beloppet och betalas ut i fyra delar per år. För räntebevis bestäms kupongens storlek av räntetillägget kopplat till räntebeviset (anges i Slutliga Villkor) samt STIBOR 3-mån på räntebestämningsdagen som infaller två Bankdagar före den första dagen i varje Ränteperiod. För fasträntebevisen är räntan istället fast och ändras alltså inte efter STIBOR 3-mån.

Teoretisk ränta

Den teoretiska räntan tar kursen i beaktning och visar därmed din teoretiska årsavkastning givet att du håller beviset till förfallodatumet. Teoretisk ränta baseras för räntebevis på bevisets säljkurs, räntetillägget och 3 månaders STIBOR, enligt (100 % - Säljkurs i procent)/Antal år till förfall + Räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR. För fasträntebeviset gäller bevisets fasta ränta istället för ”räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR”.

Räntebevis

Namn Köp-
kurs
Sälj-
kurs
Senast
betalt
Handels-
post
Nästa
kupong %
Teoretisk
ränta %
Förfallodag Belånings-
grad %
FRB ALCOA N - - 102,130 10 000 2,000 - 2020-07-20 40,00
FRB ARCMITTAL N - - 104,250 10 000 2,850 - 2020-10-20 30,00
FRB AVIS N - - 102,880 10 000 2,900 - 2020-10-20 40,00
FRB AVIS2 N - - 102,380 10 000 2,800 - 2021-01-20 0,00
FRB AVON N - - 100,500 10 000 4,900 - 2020-04-20 40,00
FRB BOMBARDIER N - - 105,320 10 000 4,350 - 2020-04-20 40,00
FRB CENTURYLINK N - - 106,170 10 000 3,450 - 2021-01-20 0,00
FRB DELL N - - 104,630 10 000 3,250 - 2021-01-20 0,00
FRB FIAT N - - 103,750 10 000 2,700 - 2021-01-20 0,00
FRB FORD N - - 102,600 10 000 1,700 - 2021-01-20 0,00
FRB HERTZ N - - 100,510 10 000 5,600 - 2021-07-20 0,00
FRB INDEX EUHY N - - 102,630 9 466 3,700 - 2020-07-20 60,00
FRB INDEX EUHY2 N - - 105,000 9 734 5,300 - 2021-01-20 60,00
FRB INDEX EUHY3 N - - 104,000 10 000 5,100 - 2021-07-20 0,00
FRB INDEX EUIG N - - 101,880 10 000 1,550 - 2020-07-20 0,00
FRB INDEX USAHY N - - 103,880 9 700 6,500 - 2021-01-20 60,00
FRB INDEX USAHY2 N - - 105,740 9 800 5,950 - 2021-07-20 0,00
FRB INDEX USIG N - - 103,500 10 000 2,100 - 2021-01-20 0,00
FRB JAGUAR N - - 104,510 10 000 2,300 - 2021-01-20 0,00
FRB LADBROKES N - - 103,670 10 000 2,650 - 2020-10-20 30,00
FRB LEVIS N - - 103,130 10 000 2,400 - 2020-10-20 0,00
FRB LINDORFF N - - 108,250 10 000 4,600 - 2020-04-20 0,00
FRB LINDORFF2 N - - 107,510 10 000 3,550 - 2021-01-20 0,00
FRB MACYS N - - 103,390 10 000 2,500 - 2021-07-20 0,00
FRB NABORS N - - 104,130 10 000 4,000 - 2020-07-20 40,00
FRB SELECTA N - - 104,100 10 000 4,700 - 2020-04-20 0,00
FRB SELECTA2 N - - 106,160 10 000 5,750 - 2020-10-20 0,00
FRB SELECTA3 N - - 102,250 10 000 4,500 - 2021-01-20 0,00
FRB STATOIL N - - 105,130 10 000 1,500 - 2021-01-20 0,00
FRB US STEEL N - - 106,670 10 000 4,350 - 2020-04-20 40,00
RB AIR FRANCE N - - 102,380 10 000 2,520 - 2019-01-20 50,00
RB ALCOA N - - 101,400 10 000 1,570 - 2018-04-20 40,00
RB ALSTOM N - - 101,490 10 000 1,070 - 2019-07-20 0,00
RB ARCMITTAL2 N - - 101,300 10 000 2,270 - 2019-01-20 50,00
RB AVON N - - 97,500 10 000 1,420 - 2019-10-20 40,00
RB BOMBARDIER N - - 100,680 10 000 1,670 - 2019-04-20 40,00
RB BOMBARDIER2 N - - 101,320 10 000 1,770 - 2019-10-20 40,00
RB COOPER N - - 101,630 10 000 1,420 - 2019-10-20 20,00
RB INDEX EUHY N - - 101,430 9 400 3,220 - 2018-07-20 60,00
RB INDEX EUHY2 N - - 102,410 9 600 2,620 - 2019-01-20 60,00
RB INDEX EUHY3 N - - 102,380 9 500 1,970 - 2019-07-20 60,00
RB INDEX EUHY4 N - - 102,250 9 466 2,220 - 2020-01-20 60,00
RB LADBROKES N - - 101,630 10 000 2,070 - 2019-04-20 20,00
RB LADBROKES2 N - - 101,810 10 000 1,670 - 2019-10-20 20,00
RB LINDORFF N - - 106,880 10 000 3,520 - 2020-04-20 0,00
RB MARKSSPENC N - - 100,000 10 000 1,070 - 2018-04-20 40,00
RB NOKIA2 N - - 100,080 10 000 3,920 - 2018-04-20 50,00
RB PEUGEOT N - - 101,540 10 000 2,020 - 2019-04-20 40,00
RB REXEL N - - 101,630 10 000 1,520 - 2019-10-20 40,00
RB SELECTA N - - 104,000 10 000 3,920 - 2020-01-20 0,00
RB STENA2 N - - 100,520 10 000 3,020 - 2018-04-20 50,00
RB STORA ENSO2 N - - 100,100 10 000 2,070 - 2018-04-20 60,00
RB STORA ENSO3 N - - 103,250 10 000 1,420 - 2019-04-20 60,00
RB TEL ITALIA N - - 101,750 10 000 2,420 - 2019-01-20 0,00
RB THYSSKRUPP N - - 102,880 10 000 1,870 - 2019-01-20 0,00
RB UPC N - - 101,810 10 000 2,220 - 2019-04-20 0,00
RB UPC2 N - - 101,500 10 000 1,620 - 2019-10-20 0,00
RB UPM2 N - - 101,380 10 000 1,470 - 2019-01-20 50,00
RB US STEEL N - - 103,390 10 000 2,720 - 2019-10-20 40,00

Räntebevisen handlas mellan klockan 09:00 – 16:15.

De senaste tio åren har 3-månaders STIBOR i genomsnitt legat på 2,08 procent och i skrivande stund (mars 2016) är nivån minus 0,471 procent. Observera att 3-månaders STIBOR har varierat kraftigt och både varit så låg som minus 0,471 procent och så hög som 5,60 procent under tioårsperioden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.