Räntebevis

Räntebevisen har ett eget kortnamn på börsen. Exempel: RB AVON N eller FRB AVON N. RB står för räntebevis och FRB för fasträntebevis. AVON visar att beviset är kopplat till bolaget Avon. N talar om att räntebeviset är utgivet av Nordea. Se Detaljerad information för bolagsinformation och slutliga villkor.

Ränteutbetalningen sker kvartalsvis vid följande datum: 20 mars, 20 juni, 20 september och 20 december. För fasträntebevis sker ränteutbetalningen 20 januari, 20 april, 20 juli och 20 oktober.

Köpkurs

Den kurs till vilken du kan sälja räntebeviset. Köpkursen avläses som en procentsats utav det nominella beloppet, en köpkurs på 95,000 betyder alltså att du kan sälja ett räntebevis eller fasträntebevis för 9 500 givet att ingen kredithändelse skett och att nominella beloppet därmed är 10 000.

Säljkurs

Den kurs till vilken du kan köpa räntebeviset eller fasträntebeviset, även säljkursen anges som en procentsats utav det nominella beloppet.

Senast betalt

Aktuell säljkurs vid senaste transaktionen.

Handelspost

Det nominella beloppet. Alla bevis utgivna av Nordea handlas i poster om 10 000 kronor.

Nästa kupong %

Kupongen är uttryckt som ränta per år och är den faktiska räntan du får, avgiften är redan avdragen då beviset ges ut. Kupongen är baserad på det nominella beloppet och betalas ut i fyra delar per år. För räntebevis bestäms kupongens storlek av räntetillägget kopplat till räntebeviset (anges i Slutliga Villkor) samt STIBOR 3-mån på räntebestämningsdagen som infaller två Bankdagar före den första dagen i varje Ränteperiod. För fasträntebevisen är räntan istället fast och ändras alltså inte efter STIBOR 3-mån.

Teoretisk ränta

Den teoretiska räntan tar kursen i beaktning och visar därmed din teoretiska årsavkastning givet att du håller beviset till förfallodatumet. Teoretisk ränta baseras för räntebevis på bevisets säljkurs, räntetillägget och 3 månaders STIBOR, enligt (100 % - Säljkurs i procent)/Antal år till förfall + Räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR. För fasträntebeviset gäller bevisets fasta ränta istället för ”räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR”.

Räntebevis

Namn Köp-
kurs
Sälj-
kurs
Senast
betalt
Handels-
post
Nästa
kupong %
Teoretisk
ränta %
Förfallodag Belånings-
grad %
FRB HERTZ N 101,500 101,720 101,740 10 000 5,600 4,61 2021-07-20 0,00
FRB AVON N 100,610 100,640 100,600 10 000 4,900 4,11 2020-04-20 40
FRB INDEX USAHY N 105,390 106,995 106,995 9 800 6,500 3,82 2021-01-20 60
RB AVON N 97,670 97,690 97,680 10 000 1,586 2,62 2019-10-20 40
FRB INDEX USAHY2 N 107,755 110,750 107,990 9 900 5,950 2,56 2021-07-20 0,00
RB SELECTA N 104,200 104,700 104,150 10 000 4,086 1,89 2020-01-20 0,00
FRB INDEX EUHY2 N 107,500 109,500 107,380 9 734 5,300 1,85 2021-01-20 60
FRB SELECTA2 N 108,260 110,220 109,370 10 000 5,750 1,82 2020-10-20 0,00
FRB SELECTA N 105,000 105,930 105,000 10 000 4,700 1,80 2020-04-20 0,00
FRB BOMBARDIER N 104,000 105,095 104,000 10 000 4,350 1,79 2020-04-20 40
RB BOMBARDIER2 N 99,755 100,490 99,750 10 000 1,936 1,58 2019-10-20 40
FRB INDEX EUHY N 103,880 104,500 104,130 9 466 3,700 1,54 2020-07-20 60
FRB US STEEL N 105,255 105,700 105,250 10 000 4,350 1,54 2020-04-20 40
RB BOMBARDIER N 99,760 100,500 100,150 10 000 1,836 1,39 2019-04-20 40
FRB NABORS N 105,000 106,000 105,000 10 000 4,000 1,29 2020-07-20 40
RB US STEEL N 102,260 102,985 102,500 10 000 2,886 1,28 2019-10-20 40
FRB CENTURYLINK N 103,755 105,750 104,500 10 000 3,450 1,15 2021-01-20 0,00
FRB MACYS N 101,500 103,500 102,630 10 000 2,500 1,04 2021-07-20 0,00
FRB INDEX EUHY3 N 107,670 114,000 107,670 10 000 5,100 0,84 2021-07-20 0,00
FRB LINDORFF N 107,880 108,290 108,000 10 000 4,600 0,76 2020-04-20 0,00
RB INDEX EUHY4 N 102,500 103,400 102,630 9 466 2,386 0,76 2020-01-20 60
FRB DELL N 106,000 106,560 105,755 10 000 3,250 0,71 2021-01-20 0,00
FRB LADBROKES N 102,250 104,250 104,380 10 000 2,650 0,71 2020-10-20 30
RB INDEX EUHY N 101,250 102,000 101,250 9 400 3,386 0,61 2018-07-20 60
RB UPC N 102,130 102,620 102,130 10 000 2,386 0,52 2019-04-20 0,00
RB STENA2 N 101,060 101,290 101,290 10 000 3,186 0,50 2018-04-20 50
FRB AVIS2 N 104,000 106,000 106,130 10 000 2,800 0,43 2021-01-20 0,00
FRB AVIS N 104,000 106,000 104,130 10 000 2,900 0,37 2020-10-20 40
RB NOKIA2 N 101,385 101,850 101,850 10 000 4,086 0,28 2018-04-20 50
FRB FIAT N 104,500 106,500 105,380 10 000 2,700 0,17 2021-01-20 0,00
FRB JAGUAR N 103,380 105,380 104,510 10 000 2,300 0,12 2021-01-20 0,00
RB LADBROKES N 101,500 103,000 101,500 10 000 2,236 0,12 2019-04-20 20
FRB ARCMITTAL N 105,130 107,130 102,380 10 000 2,850 -0,05 2020-10-20 30
FRB ALCOA N 102,250 104,250 104,130 10 000 2,000 -0,07 2020-07-20 40
RB STORA ENSO2 N 100,630 101,100 100,750 10 000 2,236 -0,07 2018-04-20 60
FRB LEVIS N 104,000 106,000 102,380 10 000 2,400 -0,13 2020-10-20 0,00
RB LADBROKES2 N 101,880 103,880 103,445 10 000 1,836 -0,22 2019-10-20 20
FRB FORD N 102,880 104,880 104,630 10 000 1,700 -0,33 2021-01-20 0,00
RB IBERDROLA N 100,000 100,550 99,400 10 000 1,936 -0,34 2018-01-20 0,00
RB REXEL N 101,880 103,880 101,880 10 000 1,686 -0,37 2019-10-20 40
RB UPC2 N 102,130 104,130 102,130 10 000 1,786 -0,39 2019-10-20 0,00
RB INDEX EUHY3 N 102,380 104,245 102,380 9 500 2,136 -0,40 2019-07-20 60
RB COOPER N 102,000 104,000 101,130 10 000 1,586 -0,53 2019-10-20 20
RB ARCMITTAL2 N 102,000 103,600 102,000 10 000 2,436 -0,55 2019-01-20 50
FRB STATOIL N 103,000 105,000 102,880 10 000 1,500 -0,56 2021-01-20 0,00
RB PEUGEOT N 102,130 104,130 102,250 10 000 2,186 -0,68 2019-04-20 40
RB AIR FRANCE N 103,000 104,125 102,390 10 000 2,686 -0,72 2019-01-20 50
RB THYSSKRUPP N 101,380 103,320 101,500 10 000 2,036 -0,73 2019-01-20 0,00
RB STORA ENSO3 N 101,380 103,380 103,080 10 000 1,586 -0,78 2019-04-20 60
RB INDEX EUHY2 N 102,380 104,380 102,500 9 600 2,786 -0,82 2019-01-20 60
RB TEL ITALIA N 102,130 104,130 102,130 10 000 2,586 -0,82 2019-01-20 0,00
RB ALSTOM N 101,750 103,750 101,750 10 000 1,236 -1,02 2019-07-20 0,00
RB MARKSSPENC N 99,500 101,500 99,200 10 000 1,236 -1,87 2018-04-20 40
RB ALCOA N 100,250 102,000 100,250 10 000 1,736 -2,37 2018-04-20 40
FRB INDEX EUIG N 101,250 - 101,130 10 000 1,550 - 2020-07-20 0,00
FRB INDEX USIG N 102,750 - 101,500 10 000 2,100 - 2021-01-20 0,00
FRB LINDORFF2 N 106,755 - 107,030 10 000 3,550 - 2021-01-20 0,00
FRB SELECTA3 N 104,505 - 105,350 10 000 4,500 - 2021-01-20 0,00
RB LINDORFF N 106,750 - 106,750 10 000 3,686 - 2020-04-20 0,00
RB UPM2 N 100,880 - 101,330 10 000 1,636 - 2019-01-20 50

Räntebevisen handlas mellan klockan 09:00 – 16:15.

De senaste tio åren har 3-månaders STIBOR i genomsnitt legat på 2,08 procent och i skrivande stund (mars 2016) är nivån minus 0,471 procent. Observera att 3-månaders STIBOR har varierat kraftigt och både varit så låg som minus 0,471 procent och så hög som 5,60 procent under tioårsperioden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.