Räntebevis

Räntebevisen har ett eget kortnamn på börsen. Exempel: RB AVON N eller FRB AVON N. RB står för räntebevis och FRB för fasträntebevis. AVON visar att beviset är kopplat till bolaget Avon. N talar om att räntebeviset är utgivet av Nordea. Se Detaljerad information för bolagsinformation och slutliga villkor.

Ränteutbetalningen sker kvartalsvis vid följande datum: 20 mars, 20 juni, 20 september och 20 december. För fasträntebevis sker ränteutbetalningen 20 januari, 20 april, 20 juli och 20 oktober.

Köpkurs

Den kurs till vilken du kan sälja räntebeviset. Köpkursen avläses som en procentsats utav det nominella beloppet, en köpkurs på 95,000 betyder alltså att du kan sälja ett räntebevis eller fasträntebevis för 9 500 givet att ingen kredithändelse skett och att nominella beloppet därmed är 10 000.

Säljkurs

Den kurs till vilken du kan köpa räntebeviset eller fasträntebeviset, även säljkursen anges som en procentsats utav det nominella beloppet.

Senast betalt

Aktuell säljkurs vid senaste transaktionen.

Handelspost

Det nominella beloppet. Alla bevis utgivna av Nordea handlas i poster om 10 000 kronor.

Nästa kupong %

Kupongen är uttryckt som ränta per år och är den faktiska räntan du får, avgiften är redan avdragen då beviset ges ut. Kupongen är baserad på det nominella beloppet och betalas ut i fyra delar per år. För räntebevis bestäms kupongens storlek av räntetillägget kopplat till räntebeviset (anges i Slutliga Villkor) samt STIBOR 3-mån på räntebestämningsdagen som infaller två Bankdagar före den första dagen i varje Ränteperiod. För fasträntebevisen är räntan istället fast och ändras alltså inte efter STIBOR 3-mån.

Teoretisk ränta

Den teoretiska räntan tar kursen i beaktning och visar därmed din teoretiska årsavkastning givet att du håller beviset till förfallodatumet. Teoretisk ränta baseras för räntebevis på bevisets säljkurs, räntetillägget och 3 månaders STIBOR, enligt (100 % - Säljkurs i procent)/Antal år till förfall + Räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR. För fasträntebeviset gäller bevisets fasta ränta istället för ”räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR”.

Räntebevis

Namn Köp-
kurs
Sälj-
kurs
Senast
betalt
Handels-
post
Nästa
kupong %
Teoretisk
ränta %
Förfallodag Belånings-
grad %
RB SELECTA N 90,450 90,700 90,450 10 000 3,884 7,21 2020-01-20 0,00
FRB SELECTA2 N 92,000 93,240 91,950 10 000 5,750 7,11 2020-10-20 0,00
FRB SELECTA N 90,200 91,760 90,200 10 000 4,700 6,82 2020-04-20 0,00
FRB SELECTA3 N 86,875 89,970 86,380 10 000 4,500 6,57 2021-01-20 0,00
FRB INDEX USAHY N 105,510 106,970 106,965 9 800 6,500 4,23 2021-01-20 60
FRB INDEX USAHY2 N 103,635 106,625 103,630 9 900 5,950 3,96 2021-07-20 0,00
FRB HERTZ N 103,205 105,380 105,380 10 000 5,600 3,89 2021-07-20 0,00
FRB INDEX EUHY2 N 102,010 103,880 103,500 9 734 5,300 3,82 2021-01-20 60
FRB BOMBARDIER N 101,005 101,200 101,200 10 000 4,350 3,48 2020-04-20 40
FRB INDEX EUHY3 N 100,505 105,000 101,000 10 000 5,100 3,48 2021-07-20 0,00
FRB AVON N 101,000 103,620 101,800 10 000 4,900 3,26 2020-04-20 40
FRB INDEX EUHY N 98,500 100,000 99,995 9 466 3,700 3,21 2020-07-20 60
RB BOMBARDIER N 97,000 97,490 96,900 10 000 1,634 2,92 2019-04-20 40
RB BOMBARDIER2 N 96,050 97,495 96,000 10 000 1,734 2,80 2019-10-20 40
RB AVON N 96,800 96,950 97,000 10 000 1,384 2,66 2019-10-20 40
FRB US STEEL N 103,630 104,000 103,250 10 000 4,350 2,59 2020-04-20 40
RB STENA N 100,235 100,390 100,235 10 000 4,834 2,46 2017-04-20 50
FRB LADBROKES N 97,500 99,500 99,370 10 000 2,650 2,30 2020-10-20 30
RB STENA2 N 101,000 101,025 101,000 10 000 2,984 2,22 2018-04-20 50
FRB AVIS2 N 98,880 100,870 98,630 10 000 2,800 2,09 2021-01-20 0,00
RB STORA ENSO N 99,995 100,160 99,995 10 000 2,984 2,09 2017-04-20 60
RB STORA ENSO2 N 100,130 100,250 100,135 10 000 2,034 1,94 2018-04-20 60
RB US STEEL N 101,255 102,390 101,500 10 000 2,684 1,91 2019-10-20 40
RB ERICSSON N 99,935 99,980 99,950 10 000 1,634 1,89 2017-04-20 60
FRB AVIS N 100,000 102,000 100,800 10 000 2,900 1,86 2020-10-20 40
FRB FIAT N 99,750 101,750 98,000 10 000 2,700 1,76 2021-01-20 0,00
FRB MACYS N 99,130 101,130 99,750 10 000 2,500 1,75 2021-07-20 0,00
RB LADBROKES2 N 98,580 100,450 98,580 10 000 1,634 1,59 2019-10-20 20
FRB LINDORFF N 106,630 108,000 107,130 10 000 4,600 1,58 2020-04-20 0,00
FRB LINDORFF2 N 104,005 106,000 104,755 10 000 3,550 1,53 2021-01-20 0,00
RB VOLVO N 99,935 100,065 99,935 10 000 1,734 1,44 2017-04-20 60
RB LINDORFF N 105,390 107,025 105,635 10 000 3,484 1,39 2020-04-20 0,00
FRB CENTURYLINK N 104,255 106,250 103,750 10 000 3,450 1,36 2021-01-20 0,00
FRB DELL N 103,630 105,625 103,500 10 000 3,250 1,32 2021-01-20 0,00
FRB JAGUAR N 100,260 102,260 101,260 10 000 2,300 1,23 2021-01-20 0,00
RB LADBROKES N 99,900 101,995 99,900 10 000 2,034 1,23 2019-04-20 20
RB INDEX EUHY N 101,250 103,000 101,250 9 400 3,184 1,18 2018-07-20 60
FRB NABORS N 105,130 108,000 105,380 10 000 4,000 1,16 2020-07-20 40
RB UPM N 100,250 100,770 100,250 10 000 2,934 1,16 2017-07-20 50
RB INDEX EUHY4 N 100,120 103,495 100,120 9 466 2,184 1,11 2020-01-20 60
FRB ARCMITTAL N 103,120 105,120 102,370 10 000 2,850 0,96 2020-10-20 30
FRB LEVIS N 101,500 104,000 101,500 10 000 2,400 0,82 2020-10-20 0,00
RB ALCOA N 100,830 101,000 101,000 10 000 1,534 0,80 2018-04-20 40
RB UPC2 N 100,500 102,700 101,000 10 000 1,584 0,69 2019-10-20 0,00
FRB ALCOA N 99,880 102,995 98,250 10 000 2,000 0,63 2020-07-20 40
RB VW N 100,000 100,445 100,000 10 000 1,534 0,56 2017-07-20 50
FRB FORD N 100,750 102,750 99,500 10 000 1,700 0,51 2021-01-20 0,00
RB INDEX EUHY3 N 101,580 103,870 101,580 9 500 1,934 0,45 2019-07-20 60
RB UPC N 101,880 104,040 101,880 10 000 2,184 0,44 2019-04-20 0,00
RB REXEL N 101,000 103,200 101,130 10 000 1,484 0,41 2019-10-20 40
RB PEUGEOT N 101,380 103,830 101,500 10 000 1,984 0,33 2019-04-20 40
RB NOKIA N 100,100 100,400 100,100 10 000 2,734 0,30 2017-04-20 50
RB TEL ITALIA N 101,630 104,330 101,500 10 000 2,384 0,24 2019-01-20 0,00
RB AIR FRANCE N 102,130 104,630 104,995 10 000 2,484 0,19 2019-01-20 50
RB INDEX EUHY2 N 101,880 104,870 101,880 9 600 2,584 0,16 2019-01-20 60
RB CARLSBERG N 99,930 100,230 99,930 10 000 1,484 0,14 2017-04-20 50
RB COOPER N 101,250 103,700 101,500 10 000 1,384 0,12 2019-10-20 20
RB IBERDROLA N 99,380 101,630 99,880 10 000 1,734 0,07 2018-01-20 0,00
RB ARCMITTAL2 N 102,450 104,450 102,080 10 000 2,234 0,03 2019-01-20 50
RB MARKSSPENC N 99,450 101,450 99,450 10 000 1,034 -0,09 2018-04-20 40
FRB STATOIL N 103,000 105,000 102,750 10 000 1,500 -0,27 2021-01-20 0,00
RB NOKIA2 N 101,510 104,995 101,635 10 000 3,884 -0,31 2018-04-20 50
RB ALSTOM N 101,500 103,700 101,630 10 000 1,034 -0,38 2019-07-20 0,00
RB ARCMITTAL N 101,500 103,500 101,100 10 000 4,434 -0,76 2017-10-20 50
RB TELEFONICA N 100,885 102,870 100,885 10 000 3,434 -0,80 2017-10-20 50
RB METSO N 100,180 101,865 100,180 10 000 1,434 -3,04 2017-07-20 50
RB STORA ENSO3 N 101,130 109,980 101,500 10 000 1,384 -3,12 2019-04-20 60
FRB INDEX EUIG N 99,880 - 100,250 10 000 1,550 - 2020-07-20 0,00
FRB INDEX USIG N 101,630 - 101,000 10 000 2,100 - 2021-01-20 0,00
RB THYSSKRUPP N 101,700 - 101,700 10 000 1,834 - 2019-01-20 0,00
RB UPM2 N 101,580 - 101,580 10 000 1,434 - 2019-01-20 50

Räntebevisen handlas mellan klockan 09:00 – 16:15.

De senaste tio åren har 3-månaders STIBOR i genomsnitt legat på 2,08 procent och i skrivande stund (mars 2016) är nivån minus 0,471 procent. Observera att 3-månaders STIBOR har varierat kraftigt och både varit så låg som minus 0,471 procent och så hög som 5,60 procent under tioårsperioden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.