Detta är en annons från Nordea Markets


Blanka - När en tråkig börs gör dig glad

I en uppåtgående marknad så behöver man inte vidta några störra åtgärder i takt med att aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när det är en nedåtgående marknad, för då minskar ju värdet på aktieplaceringar. För att kunna tjäna pengar när en aktie faller i värde har aktiva placerare historiskt ofta valt att sälja aktier som man inte äger, så kallad blankning. Detta kan vara förenat med både svårigheter och dyra kostnader. Det vill vi ändra på och har därför lanserat Blanka. Blanka är en placering som stiger i värde när aktien faller.

  • Med en Blanka tjänar du pengar när aktiekursen faller

  • Nordeas Blanka är börsnoterade på Stockholmsbörsen

  • Fungerar i ISK, kapitalförsäkring och i din tjänstepension

Blanka

Våra Blanka

Köp/Sälj Värdepapper Idag %
BLANKA ATLAS N 0,00
BLANKA LUPIPC N 0,00
BLANKA NORDEA N 0,00
BLANKA OMX N 0,89

Så här fungerar Nordeas Blanka

Om du har en marknadstro om att kursen på en specifik aktie ska falla kan du köpa en Blanka som är kopplad till utvecklingen på samma aktie. Med en Blanka tjänar du pengar när aktiekursen faller, och omvänt, förlorar pengar när aktiekursen stiger. Se följande exempel:

Tabell_Blanka

I ovanstående exempel har Volvos aktie fallit med 8,00 procent medan BLANKA VOLVO N under samma period har stigit med 7,80 procent, vilket är något mindre än den omvända utvecklingen för Volvos aktie. Tvärtemot vad man kan tro kommer utvecklingen på Blanka inte att bli procentuellt lika stor som utvecklingen på aktien. Detta på grund av den så kallade ränta-på-räntaeffekten. Det gör att värdeutvecklingen i BLANKA VOLVO N på längre sikt kan bli såväl större som mindre än den omvända procentuella utvecklingen i Volvos aktie

Så fungerar Blanka

Missa inte våra affärsförslag

Här kan du beställa våra kostnadsfria nyhetsbrev. Välj de nyhetsbrev som passar just dig och få aktuella placeringsförslag.

 

prenumerera_button

Andra intressanta placeringar

151130_avanza_download_brochure_blanka_232x130

Disclaimer

Handel med finansiella instrument innebär en risk. Insatt kapital kan både öka och minska i värde och det är inte säkert du får tillbaka det investerade kapitalet. Nordea Markets är namnet på Markets-avdelningarna i Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Abp och Nordea Bank Danmark A/S. Nordea Markets syn och den information som presenteras i detta utskick var aktuell när utskicket skrevs och kan ändras utan föregående underrättelse. Detta utskick utgör inte oberoende investeringsanalys. Utskicket innehåller ingen utförlig beskrivning av produkter eller av riskerna förknippade med dessa. Informationen i utskicket ska alltså inte betraktas som uttömmande och ska enbart ses som ett hjälpmedel och mottagaren måste göra sin egen bedömning härav. Utskicket är inte avsedd som placeringsråd eller ett erbjudande att köpa och sälja finansiella instrument. Informationen i utskicket är inte anpassad till den enskilda mottagarens specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Lämplig professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan placerings- eller kreditbeslut fattas. Det är viktigt att notera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida avkastning. Nordea Markets är inte och söker inte uppträda som rådgivare i juridiska frågor eller i skatte- eller bokföringsfrågor. Utskicket får inte i något syfte kopieras, distribueras eller publiceras utan skriftligt medgivande i förhand från Nordea Markets.